Přibližný model extrémního zabezpečení celosvětové sítě číslo 01/2014

Kategorie: Zahraniční | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

kdysi dávno, v časech, kdy jsem ještě nebyl dostatečně odolný vůči provokatérům na internetu (a tím hůře jestliže se jednalo o extrémní provokatéry pohybující se na hraně zákona), se začal v mé hlavě vyvíjet velice zajímavý nápad týkající se super-zabezpečení přístupu a pohybu v rámci celosvětové sítě.

Je mi jasné, že by někdo v komentářích přišel s argumentem, že je to proti zákonům... ano má pravdu takový člověk, ale zákony, politici, vlády (a podobně) se (jak známo) mění... a tak - kdo říkal, že nějaký další vlivný politik se svou stranou například něco podobného co je níže nenavrhne a neschválí ? 

Já myslím, že historie naší planety už "odpověděla" za mě, že ? Takže teď vám v rámci možností ukážu mírně podrobný popis extrémního zabezpečení celosvětové sítě...

Přibližný model extrémního zabezpečení celosvětové sítě 01/2014:
(níže uvedený text byl napsán tak, aby to byli schopni pochopit pokud možno všichni)

- na úvod budiž poukázáno na programové vybavení (= software), který ze zákona bude muset být nainstalován na všech počítačích bez vyjimky (kdo to poruší, nebude připojen k síti) 

- bezpečnostní software je propojený v reálném čase s počítačovou super-výkonnou centrálou vojensky silně zabezpečenou v podzemních laboratořích (je schopna v případě nouze se "chovat" obrazně řečeno jako za třetí světové války... podrobněji níže...)  

- k "srdci" silně vojensky zabezpečené centrály vede jen jediná cesta a to na základě jedenáctičlenného hesla v podobě hlasového záznamu a otisku prstů členů s tím, že každý z jedenácti členů Zvláštní státní bezpečnostní rady má jen jedenáctinu tohoto hesla (to znamená že v případě nějaké poruchy, druhotný systém nevpustí dovnitř nikoho bez všech jedenácti částí hesla Státní bezpečností rady 

- a jenom zmíněná bezpečnostní rada a navíc za podmínky, že systému řádně odůvodní svůj zásah, může zasáhnout do hlavního bezpečnostního systému - systém má ale navíc vestavěnou ochranu v podobě jisté potřeby odůvodnit a následně sám sebou schválit či zamítnout důvod zásahu ze strany Státní bezpečnosti - pokud by to chtěli obejít, v extrémním případě má centrála i podzemní zbraně pro vnitřní použití a tak všechny může tam dole buď okamžitě uspat nebo přímo na místě postřílet)

- k super-výkonnému počítači nemá nikdo přístup dokud nepřijde bezpečností rada (a jejich vstup ještě musí být navíc schválen druhotným systémem pro svou ochranu - jejich důvod zásahu musí být schválen počítačem - pokud ne, mohou tam i zemřít v případě agrese) 

- v případě programové agrese ze strany některého uživatele bude nejenže daný počítač automaticky odpojen úplně od sítě, ale navíc k uživateli může vyjet i policejní hlídka a v nejhorším případě může být takový uživatel obviněn ze zločinu závažného počítačového pirátství za což může jít do vězení až na mnoho let - a v extrémním případě může být obviněn ze snahy o narušení demokratického režimu státu)

Než si rozebereme podrobně centrálu, podívejme se na "obyčejného" uživatele:

- zapnete počítač (či tablet, telefon, atd.) a v případě že chcete vstoupit na internet, váš systém vám na display ukáže tabulku s okýnky pro zadání identifikačního čísla, hesla a ověřovacího kódu, který vám vždy jiný dojde SMS zprávou (každá IP adresa je navíc spjata jen s velice omezeným množstvím identifikačních čísel - takže v případě, že jen jediný bezpečnostní prvek nebude souhlasit, nedostane se uživatel na internet - totéž platí i v případě podezřelých aktivit na internetu - více níže)

- váš systém v reálném čase si předává informace s počítačovými satelity v "srdci" centrály (hlavní super-výkonný server není připojen k internetu nikdy a tak informace získává z pěti momentálně připojených počítačových "satelitů" - vždy platí že k internetu je připojeno jen pět z deseti "satelitů", ostatním zcela nezávislý mechanický robot hardwarově odpojí síťové adaptéry a druhý mechanický robot v sekundě připojí druhotný kabel k připojení těchto pěti "satelitů" k hlavnímu serveru "srdce" centrály - tím se zajišťuje, že žádný hacker/cracker se prostě k hlavnímu serveru nedostane (nemá jak, protože v takovém případě nemá ani softwarové ani hardwarové možnosti jak to "obejít") - podrobněji níže... 

- v případě že nějaký hacker/cracker by chtěl použít software pro změnu identity na internetu, bude to stejné, jakoby se úplně odhlásil z celosvětové sítě (a znovu systém bude po něm chtít přihlášení k internetu)

Podrobněji o zabezpečení uživatele a státní centrály:

- v "srdci" podzemní centrály je jeden hlavní super-výkonný server a okolo něj asi deset  menších "satelitů" (= počítačových serverů) přičemž hlavní server obsahuje na stálo (jako jediný) natolik citlivé informace (= elektronické občanské průkazy a další), že není nikdy připojen k internetové síti (a proto si předává informace jen z těch pěti satelitů, které jsou mechanickým robotem hardwarově i softwarově odpojeny od internetu - následně druhý mechanický robot připojí jiný kabel k hardwarovému připojení k hlavnímu supervýkonnému serveru - ten jediný satelitům může přikazovat co mají dělat)

- státní podzemní centrála je plně vybavena jako, kdyby měla začít třetí světová válka (její výbava sahá i do svého nitra, což znamená, že v případě porušení vnitřních bezpečnostních protokolů, všechno v tamním podzemí bude zahaleno v prvé řadě silným uspávacím plynem a pokud by to nepomáhalo tak souběžně může na ostro střílet po všem co se tam pohne)

- počítačové satelity předávají informace o všech podezřelých aktivitách všech uživatelů internetu (v takovém případě hlavní server rozhodne jak je varovat před odpojením či přímo jinými zákonými způsoby o dalších rozhodnutích)

- žádný hacker/cracker nemůže ani softwarově ani hardwarově obejít toto extrémní zabezpečení celosvětové sítě, protože všechny aktivity jsou sledovány (nikdo dokonce nemůže využívat programy či servery pro anonymní procházení internetem - systém vyhledává možné nepohodlné či přímo nežádoucí programy a přímo je odstraňuje ať jsou kdekoli - cílem je extrémní prevence protože hackeři/crackeři jsou nebezpeční) 

Shrnutí - krátce:

Jak z výše uvedeného vidíte, nikdo nemá šanci se dostat fyzicky ani softwarově do zabezpečené podzemní centrály. V tom nejextrémnějším případě by došlo buď k odpojení všech uživatelů od celosvětové sítě a/nebo k mohutnému výbáchu celé podzemní vojenské centrály a s tím tedy také úplně odpojení všech uživatelů od celého internetu (na neurčito). 

Smyslem sledování uživatelů není zvědavost, ale jejich ochrana. Když byste se pohybovali po takovém zabezpečném internetu, hlavní systém vás vidí jako by za vámi stál přímo policista (vidí vše co děláte, kdo jste, kam jdete atd.) Ano tak je to parádně zabezpečeno. 

Chápu, že se to mnohým nelíbí, ale obávám se, že jednoho dne něco podobného pro internetovou síť po celém světě platit bude. A o tom už "obyčejní" lidé rozhodovat nebudou...

Žádné komentáře:

Okomentovat